เราคือผู้นำด้านการให้คำปรึกษาและการเตรียมตัว
สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และเราได้ช่วยให้นักเรียนกว่า 2,500 คนแอดมิชชั่นติด
ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา

Warwick Institute   หรือสถาบันวอร์ริค  เป็นสถาบันเพื่อการศึกษา
อย่างครบวงจร  ปัจจุบันได้เปิดบริการให้คำปรึกษาและเปิดสอนใน
ทุกรายวิชาที่จำเป็นต้องใช้ยื่น  Admission ของหลักสูตรนานาชาติ
จุฬาฯ และธรรมศาสตร์  รวมถึงบริการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุก ๆ ขั้น
ตอนของการเตรียมตัวยื่น Admission ในแต่ละหลักสูตร

Warwick Institute    ไม่ได้ให้เพียงความรู้เพื่อให้นักเรียนทุกคนนั้น
ทำข้อสอบได้คะแนนสูง ๆ แต่ทางสถาบันฯ ยังตระหนักถึงกิจกรรม
นักเรียน   ที่จะช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนในรุ่น และ
สร้างกำลังใจให้นักเรียนสู้เพื่อความฝันของตนเอง  จนกระทั่งเอนท์
ติดจุฬาฯ และธรรมศาสตร์  ด้วยการเรียนการสอนที่เข้มข้น การให้
บริการอย่างครบวงจร   และกิจกรรมนักเรียนที่สนุกสนานในตลอด
8 ปีที่ผ่านมา

คอร์สของเรา

ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญทั้งหมดที่มีในข้อสอบ SAT Math และ CU-AAT Math
รวมถึงเทคนิคการทำโจทย์ให้ถูกต้องและรวดเร็วทันเวลา เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด Read more

“กว่านักเรียนคนหนึ่งจะเอนท์ติด พวกเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานหลายเดือน
กว่าจะได้คะแนนสูงพอดังที่หวังไว้
Warwick Institute พร้อมเป็นบ้านอีกหลังหนึ่ง
ที่ให้ทั้งการเรียน กำลังใจ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ คอยเติมเต็มชีวิตให้ไม่ย่อท้อ
และบ้านหลังนี้จะคงอยู่ที่นี่ตลอดไปจนกว่านักเรียนทุกคนจะประสบความสำเร็จ”

Free Workshop
ให้คำปรึกษาฟรี
กรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ (1) การยื่น Admission เข้าอินเตอร์จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ และ (2) รายละเอียดการเรียนการสอนที่ Warwick Institute

First name :

Last name :

Nick name :

School Name :

Email :

Mobile Phone Number :

-->