SAT & CU-AAT Math Beginner

เป็นคอร์สปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนใหม่ทุกคนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ SAT หรือ CU-AAT ในส่วนของคณิตศาสตร์

เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะเข้าใจในเนื้อหาที่จะต้องนำไปใช้ในการทำข้อสอบ รวมถึงสามารถอ่านและทำข้อสอบคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักเรียนภาคอินเตอร์ หรืออยู่โรงเรียนนานาชาติก็ตาม
ในชั้นเรียนจะครอบคลุมเนื้อหาสำคัญทั้งหมดที่มีในข้อสอบดังนี้

  1. คำศัพท์และสูตรทั้งหมดที่ต้องใช้ในการสอบ SAT และ CU-AAT ในส่วนของคณิตศาสตร์
  2. เนื้อหาคณิตศาสตร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในขอบเขตของข้อสอบ
  3. การแปลโจทย์ภาษาอังกฤษและวิธีการหาคำตอบให้ถูกต้องรวดเร็วที่สุด