SAT II & CU-ATS Physics

5 Levels: Basic, Intermediate, Advanced, Scholar and Legendary

สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ SAT II: Physics หรือ CU-ATS: Physics โดยในชั้นเรียนจะเป็นการตะลุยโจทย์ โดยครอบคลุมถึงเทคนิคการทำโจทย์ข้อสอบ ให้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด

*โดย Level ที่สูงขึ้นนั้นหมายถึงเทคนิคการทำข้อสอบที่ยากมากขึ้น ในระยะเวลาการทำข้อสอบที่สั้นลง หรือเป็นคอร์สตะลุยโจทย์ที่ยากขึ้นไปตามลำดับ