FAQ

1. หากมัธยมต้นเรียนหลักสูตรไทยมาก่อน จะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติของจุฬาฯ หรือธรรมศาสตร์ ได้หรือไม่ ?

สามารถเข้าเรียนได้ เพราะหลักสูตรนานาชาติของจุฬาฯ และธรรมศาสตร์นั้น ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หรือในโรงเรียนนานาชาติมาก่อน นักเรียนหลักสูตรไทยก็สามารถเรียนได้ แท้ที่จริงแล้ว 90% ของนักเรียนที่ Warwick Institute นั้นเป็นนักเรียนในโรงเรียนหลักสูตรไทย เพียงมีความขยันและตั้งใจ Warwick Institute จะพัฒนาทักษะให้นักเรียนนั้นมีความมั่นใจที่จะทำข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษได้

2. ถ้าตอนนี้เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 หลังจากนี้ควรจะเริ่มอย่างไร ?

คณะส่วนใหญ่ของโปรแกรมอินเตอร์ จุฬาฯ และธรรมศาสตร์ ไม่ได้ใช้เกรดในการยื่นสมัคร เพราะฉะนั้นนักเรียนไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่อง GPA อีกต่อไป เพียงแต่ต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาคะแนนภาษาอังกฤษ (English Proficiency) และคะแนนสอบมาตรฐาน (Standardize Test) ให้มีคะแนนสูงที่สุด

3. ถ้าจบการศึกษามาจากต่างประเทศ หลังจากนี้ควรจะเริ่มอย่างไร ?

อันดับแรกคือ นำวุฒิการศึกษาไปเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาก่อน เพื่อจะได้นำใบรับรองวุฒิการศึกษานั้นไปยื่น Admission เข้าจุฬาฯ และธรรมศาสตร์ จากนั้นจึงสามารถเริ่มต้นเรียนในส่วนของคะแนนที่ต้องใช้ยื่น English Proficiency & Standardize Test เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด แล้วจึงนำไปยื่น Admission ต่อไป

4. โครงสร้าง หรือรูปแบบการเรียนของที่นี่ เป็นอย่างไร ?

นักเรียนใหม่ทุกคนต้องเริ่มเรียนจากคอร์สที่เป็นเนื้อหาก่อน ซึ่งเป็นคอร์สที่สำคัญที่สุด และเปรียบเสมือนหัวใจสำหรับคอร์สอื่น ๆ
สำหรับคณิตศาสตร์ก็คือ คอร์ส SAT & CU-AAT Math Beginner
สำหรับภาษาอังกฤษก็คือ คอร์ส Fundamental English
ส่วน Specific Requirements นั้นได้แก่ SAT II & CU-ATS Physics Beginner, SAT II & CU-ATS Chemistry Beginner
และ CU-TAD Drawing Beginner
หลังจากนั้น เมื่อจบคอร์สจะมีการสอบ Simulation Test แล้วจะมีการขึ้นชั้นตามคะแนนที่ทำได้

5. ควรจะเริ่มเรียนจากวิชาอะไรก่อน เรียนทีละวิชา ดีหรือไม่ ?

ควรจะเริ่มเรียนจากคอร์ส SAT & CU-AAT Math Beginner และ Fundamental English ไปพร้อม ๆ กันก่อน เนื่องจากนักเรียนทุกคนนั้นจำเป็นจะต้องมีคะแนนสอบทั้งในส่วนของคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ยื่น Admission เข้าโปรแกรมอินเตอร์ต่าง ๆ ของจุฬาฯ และธรรมศาสตร์ ซึ่งนักเรียนสามารถลงเรียนควบไปพร้อมกันได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องเวลาเรียนนั้นทับซ้อนกัน หากเลือกเรียนไปทีละวิชา นักเรียนอาจจะเตรียมตัวสอบไม่ทันในระยะเวลาที่จำกัด จึงอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ดีนัก

6. Simulation Test คืออะไร ?

คือการสอบ SAT เสมือนจริงไม่ว่าจะเป็นข้อสอบ สถานที่ การจับเวลา การคุมสอบ และกฎระเบียบการสอบ เพื่อจะช่วยให้นักเรียนนั้นคุ้นเคยกับบรรยากาศของการสอบจริงมากที่สุด จะได้ไม่ตื่นเต้น และยังฝึกในเรื่องของการ Manage เวลาในการทำข้อสอบ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้สอบนั้นได้คะแนนที่สูงขึ้นกว่าเดิม
คะแนนสอบที่ได้จะถูกนำไปใช้จัดห้องเรียนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนต่อไป

7. Workshop คืออะไร มีกี่รอบ อะไรบ้าง และถ้าอยากเข้าร่วมต้องทำอย่างไร ?

Workshop คือการพูดคุยวางแผนให้ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในภาคอินเตอร์จุฬาฯ และธรรมศาสตร์
มีทุกสัปดาห์ดังนี้ วันจันทร์ถึงพุธ มี 1 รอบ เวลา 17:00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ มี 2 รอบ คือ 12:00 น. และ 16:00 น. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
นักเรียนผู้ที่สนใจสามารถโทรมาจองที่ Warwick Institute หรือคลิกที่เมนู Free Workshop และนักเรียนควรพาผู้ปกครองมาร่วมฟังด้วย
เพื่อจะได้เข้าใจกระบวนการเตรียมตัวไปพร้อม ๆ กัน

8. จะสมัครเรียนที่นี่ได้อย่างไรบ้าง ?

2 วิธีง่าย ๆ ในการสมัคร ดังนี้

  1. มาสมัครที่ Warwick Institute โดยชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
  2. โอนเงินผ่านทางธนาคารกสิกรไทย ด้วยแบบฟอร์มของทางสถาบัน โดยก่อนโอนจะต้องโทรเข้ามาขอ Student Code กับทางสถาบันก่อน

9. อยากจะติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม จะต้องทำอย่างไร ?

สามารถโทรเข้ามาที่ Warwick Institute ได้ที่หมายเลข 02-658-4880 และแนะนำให้กด Like ที่หน้าเพจ Facebook ของ Warwick Institute เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารที่สำคัญ ๆ ของทางสถาบันได้