Congratulations to Warwicksters #2 at Chula

ก่อนจะถึงงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรามาเก็บตกภาพเหล่าบัณฑิตศิษย์ชาว Warwicksters จากรั้วจุฬาฯ กันก่อนดีกว่า

Congratulations to สาว ๆ จาก COMM ARTS ครับ พี่ Book TU71, พี่ Pink และ พี่ Mod จาก BCIS จบเป็นบัณฑิตใหม่ป้ายแดงกันแล้วกลับมาเยี่ยมวอร์ริคบ้างนะคร้าบ