• มุ่งมั่นพัฒนาการสอนที่เข้มข้นและเข้าถึงตัวนักเรียน ด้วยอาจารย์ที่รักในการสอนและมากด้วยประสบการณ์ในตัวข้อสอบ
  • เน้นการวัดผลระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงขีดความสามารถ ณ ปัจจุบัน และสามารถวางแผนพัฒนาได้อย่างถูกต้อง
  • จัดเตรียมกิจกรรมนักเรียนที่สนุกสนานและเป็นกันเองประจำทุกเดือน เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้นักเรียนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการเรียนและการสอบ
  • บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบ Admission อย่างครบวงจร ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนและข่าวสารที่มีมากมาย

ทั้งหมดนี้ทำให้ Warwick Institute มีนักเรียนเอนท์ติดเข้าโปรแกรมอินเตอร์
จุฬาฯ และธรรมศาสตร์ สูงที่สุดมากกว่า 2,500 คนในช่วง 8 ปี ที่ผ่านมา

History of school

Warwick Institute  ก่อตั้งโดย อาจารย์บี เกรียงศักดิ์ ไชยวินิจ  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (BE)   ที่มีใจรักในการเป็นติวเตอร์สอนวิชาคณิตศาสตร์มาตั้งแต่สมัยยัง
เรียนอยู่ชั้นมัธยม จนแม้ตอนที่จบปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จาก University of Warwick ประเทศ
อังกฤษแล้ว ก็ยังไม่อาจทิ้งความรักที่มีให้กับการสอนหนังสือได้ จึงกลับมาเป็นอาจารย์สอนพิเศษเหมือน
เดิม  โดยอาศัยร้านกาแฟอย่างสตาร์บัคส์ในสยามพารากอนเป็นที่สอน  ตั้งแต่ร้านเปิดจนกระทั่งร้านปิด
แต่หลังจากที่ตระหนักว่า มีลูกศิษย์หลายคนที่แม้จะเก่งคณิตศาสตร์ขึ้น แต่ก็ยังไม่ติด   เพราะไม่เก่งวิชา
อื่นเช่น ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์, Drawing อาจารย์บีจึงเริ่มคิดว่าจะมีทางใดที่ช่วยสานฝันให้ลูกศิษย์เอนท์
ติดได้  สุดท้ายจึงตัดสินใจเปิด  Warwick Institute  เป็นโรงเรียนกวดวิชาเล็ก ๆ ไว้สำหรับคนที่อยากเข้า
ภาคอินเตอร์ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะในปี 2553 ที่สยามสแควร์ ซอย 2 ซึ่งถึงแม้จะมีห้องเรียนอยู่
แค่ 3 ห้อง  จุนักเรียนได้ไม่เกินรอบละ 45 คน  แต่เพราะความทุ่มเทของคณาจารย์ทุกคน ที่อยากเห็นลูก
ศิษย์ประสบความสำเร็จ  ในปีแรก จึงมีนักเรียนเอนท์ติดภาคอินเตอร์ จุฬาฯ  และธรรมศาสตร์ ได้ถึง 86
คน  ก่อนจะเพิ่มเป็น  185 คน 263 คน  350 คน 408 คน 410 คน 426 คน 427 คนใน 7 ปีต่อมา ซึ่งภายในระยะเวลา 8 ปี Warwick Institute สามารถช่วยสานฝันให้นักเรียน
สำเร็จไปแล้วมากกว่า 2,500 คน

แม้วันนี้   Warwick Institute  จะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ  และได้ย้ายมาอยู่บน
อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ บนพื้นที่กว่า 600 ตารางเมตร แต่ปณิธานของโรงเรียนก็ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากวันแรก นั่นคือ

“ความสำเร็จของเราคือ ช่วยให้นักเรียนได้เอนท์ติดจุฬาฯ และธรรมศาสตร์ ตามที่ตนได้ฝันไว้”

Free Workshop
ให้คำปรึกษาฟรี
กรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ (1) การยื่น Admission เข้าอินเตอร์จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ และ (2) รายละเอียดการเรียนการสอนที่ Warwick Institute

First name :

Last name :

Nick name :

School Name :

Email :

Mobile Phone Number :

-->