TCAS

38 โปรแกรมอินเตอร์ฯ จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ที่เปิดรับปี 2020 มีอะไรบ้าง

38 โปรแกรมอินเตอร์ฯ จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ที่เปิดรับปี 2020 มีอะไรบ้าง

ในอดีตโปรแกรมอินเตอร์ฯ อาจเป็นเรื่องแปลกใหม่ในจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ แต่ปัจจุบันเกือบทุกคณะในจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ล้วนแต่มีโปรแกรมอินเตอร์ฯ ตามความนิยมและความต้องการของตลาดแรงงาน ข้อมูลการเปิดรับนิสิตนักศึกษาภาคอินเตอร์ของจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ประจำปี 2020 ได้ออกมาครบแล้ว โดยมีที่นั่งทั้งหมด 3,410 ที่นั่งใน 38 โปรแกรม

ทำนายแนวโน้มคะแนน BBA Chula จากสถิติย้อนหลัง 5 ปี

ทำนายแนวโน้มคะแนน BBA Chula จากสถิติย้อนหลัง 5 ปี

มาดูสถิติยอ้นหลัง 5 ปีเพื่อทำนายคะแนนการเข้า BBA จุฬาฯ คณะยอดฮิตอันดับหนึ่งของ TCAS Inter เพื่อการวางแผนการเตรียมตัวที่เฉียบคม